BILLBOARD BB – zwany tez euro billbordem, jest podstawowym medium reklamowym, wykorzystywanym zarówno w kampaniach produktowych, jak też przy promocji firm, obiektów, wydarzeń. Tablice billboardowe zlokalizowane są w rejonach intensywnego ruchu pojazdów, drogach dojazdowych, centrach miast i dużych osiedlach, dzięki czemu zapewniony jest maksymalny odbiór ekspozycji reklamowej.

  • wysoka częstotliwość kontaktów z reklamą przy optymalnych nakładach budżetowych
  • wielkość nośnika 12m2 (wymiar 5,04m x 2,38m)
  • 2 typy tablic: naścienne i wolnostojące (jednostronne oraz dwustronne)