Zapraszamy do kontaktu

DZIAŁ SPRZEDAŻY
Edyta Gołąbek – tel. +48 604 781 262, email: edyta@globartmedia.pl
Paulina Downar – tel. +48 604 782 703, email: p.downar@globartmedia.pl

DZIAŁ REALIZACJI
Anna Rzemieniecka – tel. +48 604 782 173, email: serwis@globart.com.pl
Anna Patyra – tel. + 48 602 692 973, email: serwis@globart.com.pl

DZIAŁ ROZWOJU SIECI
Łukasz Zaręba – tel. +48 531 355 409, email: lukasz.zareba@globartmedia.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Jasińska – tel. +48 606 753 220, email: ksiegi@globartmedia.pl
Monika Malinowska – tel. + 48 606 753 220, email: ksiegi@globartmedia.pl

ADMINISTRACJA
Urszula Łupińska – tel. +48 690 925 999, email: administracja@globartmedia.pl

SEKRETARIAT
tel. +48 85 740 31 60, email: sekretariat@globartmedia.pl