MOBIL jest nośnikiem reklamowym dwustronnym, umieszczonym na przyczepie, przeznaczony do ekspozycji plakatów o wymiarach standardowego billboardu (5,04m x 2,38m). Mobile posiadają nagłośnienie dzięki czemu istnieje możliwość odtwarzania spotów reklamowych.

Największą siłę jego oddziaływania stanowi element ruchu. Dodatkową zaletą mobila jest możliwość dotarcia w rejony, w których brak jest innych nośników reklamy zewnętrznej, miejsca o szczególnym natężeniu ruchu, wyselekcjonowane rejony, dzielnice, miasta – w których znajduje się potencjalny odbiorca.
Mobil może stanowić wyłączny element kampanii reklamowej, ale jest również stosowany do intensyfikacji kampanii prowadzonej na innych nośnikach, głównie billboardach.
Stanowi doskonały element kampanii informujących o wydarzeniach, imprezach, nowych produktach, czy otwarciach nowych obiektów handlowych.